steiner
Yuan Ming Yuan Garden, Beijing, China, 2005